09.15.16

Noget om nytte ;-)

Posted in Videnskab at 11:28 am by betteskov

Jeg tror fuldt og fast på, at viden og uddannelse har en værdi i sig selv. Både for det enkelte individ, som får glæden af at blive klogere, og for vores samfund som helhed. Men som underviser ser jeg altså også gerne, at mine studerende fra folkesundhedsvidenskab får et konkret udbytte af det, de knokler for at lære! Det gør de heldigvis, og i disse dage er jeg en meget glad og stolt vejleder/underviser.

Efter en lang og solid indsats er det lykkedes at få udgivet en af mine specialestuderendes arbejde i et internationalt tidsskrift. Hun har også været på afdelingen i mange år, både som praktikant og studerende, og selvstændigt oversat og valideret et spørgeskema, der skal undersøge patienters viden om den behandling, de får. Mere end 100 patienter er blevet spurgt, og en masse data analyseret. Artiklen er blevet gennemlæst af flere af vores kollegaer, rettet og puslet om, inden den blev sendt ind, hvor to eksterne bedømmere (forskere fra andre lande, som er anonyme overfor os) stillede alle de kritiske spørgsmål, de kunne. Efter vi besvarede dem tilfredsstillende, indgår artiklen nu i den samlede viden om patientuddannelse! Det synes jeg er ret cool – og “min” studerende har i dag et relevant fuldtidsjob i den kommune, hun bor i!

Billede2

Den bachelorstuderende, jeg eksaminerede i sommers (til et solidt 12-tal) har sammen med  mig skrevet sine fund vedrørende “patientinddragelse i behandling af forkammerflimren” om til en dansksproget artikel, som vil udkomme kort efter hun er begyndt på kandidatdelen. Hun har også præsenteret de teoretiske og metodiske aspekter, hun er ekspert i, for læger og sygeplejersker som til daglig ser patienter og kender de praktiske problemstillinger.

Endelig blev jeg rigtig glad, da jeg læste den nye rapport fra Sundhedsstyrelsen om risikofaktorer. Altså, ikke over så mange gode leveår der tabes på grund af rygning eller alkohol, selvfølgelig! Jeg blev glad, fordi en af vores tidligere studerende og studentermedhjælper i Saudi var medforfatter. Rapporten er 400 sider lang og meget omfattende, men et vigtigt resultat er, at den sætter fokus på fysisk inaktivitet som en væsentlig risikofaktor i Danmark. Det er bare med at komme i gang med gåture eller anden motion. Det skal jeg for resten snart selv – jeg deltager nemlig i Tæl Skridt Kampagnen, som begynder på mandag 😉

Billede3

Det er let at lyde som en gnaven gammel mand, når talen falder på de unge i dag, men jeg er egentlig ret imponeret over mange af de studerende, jeg er så heldig at møde. De holder mig ung, for man skal være frisk for at følge med. Det er skønt at se dem lære noget og udvikle sig, men også dejligt deres nye viden og kompetencer kan bruges udenfor universitetets mure. Tanken er lidt surrealistisk, men efterhånden går der en del konsulenter og forskerspirer og projektledere rundt, som jeg har bidraget til at uddanne. Det er mærkeligt, fordi jeg selv føler mig som én, der er på vej og har en masse tilbage at tilegne mig. Jeg føler mig meget mere som en elev end en lærer. Hvordan er det for jer andre, der arbejder i undervisningsbranchen?

 Leave a Comment